O Sewing
Development

Česká společnost Sewing Development Czech Company s.r.o. zahájila svou činnost v roce 2016.
Společnost je zaměřena na návrh, vývoj a výrobu šitých textilních výrobků.

Společnost Sewing Development se po zvážení situace na trhu a dostupného know-how rozhodla rozvíjet marketingové, obchodní a produktové segmenty moderních výstrojních součástek a dalšího vybavení pro ozbrojené složky, bezpečnostní a záchranné sbory.

Společnost Sewing Development se rovněž zaměřuje na výrobu vybavení pro amatérské a profesionální sportovce, určené široké škále uživatelů z řad turistů,cyklistů, rybářů, horolezců, vodáků apod. Všechny výrobky se vyznačují vysokou kvalitou a přidanou hodnotou.

Budoucnost naší společnosti Sewing Development vidíme v efektivním využití unikátního know-how, kvalifikovaných pracovníků návrhu a vývoje, výkonného a moderního strojního vybavení a schopnosti účelně plánovat výrobu s optimálním využitím personálních a technologických kapacit a ekonomických a materiálních zdrojů.
Společnost se rovněž zaměřuje na výběr zákazníků, schopných ocenit unikátní schopnosti společnosti v oboru šitých textilních výrobků.

Společnost Sewing Development považuje za funkční a zdrojově i personálně zajištěný systém managementu kvality, odpovídající požadavkům standardu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČOS 051672 - AQAP 2110. Za významný nástroj zvládání a koordinace všech relevantních interních procesů ve společnosti, a rovněž za významný faktor konkurenceschopnosti společnosti v předpokládaném segmentu trhu profesionálních šitých textilních výrobků pro potřeby profesionálních příslušníků ozbrojených a záchranných složek bezpečnostního systému ČR.

Cílem společnosti Sewing Development je vybudování a udržení silné pozice na trhu prostřednictvím vysoké kvality dodávaných produktů s vysokým obsahem přidané hodnoty.

Naše společnost je certifikována společností SGS Česká republika a Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Jsme
držiteli
certifikátů:

Naše výhody

Výroba v České republice

Naše společnost Sewing Development nabízí řešení, odpovídající reálným potřebám uživatelů.
Požadavky zákazníků podrobujeme jak ověřování na základě jejich specifikací, tak validaci navržených řešení uživateli z hlediska zamýšleného použití, v nejtěžších podmínkách reálného nasazení.

  • Tradiční českou zručnost a řemeslnou dovednost. 

  • Seriózní a korektní obchodní vztahy.

  • Nejmodernější šicí technologie, včetně programovatelných šicích automatů a poloautomatů a digitální technologií sériového dělení plošného a délkového materiálu s maximálním plošným využitím zpracovávaného materiálu,

  • Kvalitní materiály, vyráběné našimi smluvními partnery v České republice splňují v plném rozsahu požadavky resortu obrany ČR na ochranné a maskovací vlastnosti dle ČOS 108 017 a ČOS 108 019, a obdobných standardů ozbrojených složek Slovenské republiky.

  • Garantovanou opakovatelnost výroby ve špičkové kvalitě zpracování materiálů i celkového provedení výrobků.

  • Schopnost operativního a flexibilního řízení změn1 při návrhu, vývoji a zkouškách výstrojního materiálu pro AČR, Policii ČR, Vězeňskou službu a složky integrovaného záchranného systému.

  • Možnost navýšení výrobních kapacit v závislosti na velikosti objednávek.

  • Napojení na akreditované zkušebny.

Návrh a vývoj v České republice

Produkty navrhované, vyvíjené a vyráběné společností Sewing Development, jsou určeny pro všechny druhy profesionálních armádních jednotek včetně výsadkových útvarů.

Vývoj produktů je také zaměřen pro příslušníky vězeňské služby, státní i vojenskou policii, celní správu, speciální zásahové jednotky, záchranné složky i všech odvětví pro civilní a zájmové činnosti.

Společnost Sewing Development využívá vývojových a výrobních zkušeností svých pracovníků ve spolupráci se svými dodavateli a zkušebními a vývojovými institucemi.

Kvalitní materiály

Společnost Sewing Development používá materiály, které jsou v souladu se specifickými požadavky na zabezpečení odolnosti materiálů jak pro vojenské vybavení, tak i pro extrémní požadavky v civilní oblasti použití.

Mezi hlavní přednosti používaných materiálů společností Sewing Development jsou: vysoké požadavky na pevnost, stálobarevnost, odolnost proti oděru a odolnost proti mechanickému poškození.

Společnost Sewing Development je schopna zabezpečit požadavky na ochranné a maskovací vlastností dle standardů STANAG pro jednotlivé země NATO.

Kusová a sériová výroba

Společnost SDCC s.r.o. nabízí své výrobní a vývojové kapacity pro sériovou, malosériovou a kusovou výrobu.

Moderní technologie

Společnost Sewing Development používá při svém vývoji a výrobě špičkové technologické vybavení, které zaručuje vysokou úroveň zpracování a užitných vlastností.
Námi používaná technologie je jedním ze základních předpokladů vyrábět a dodávat produkty na nejvyšší možné úrovni zaručuje opakovatelnost výroby při zachování vysokých požadavků na dodávané výrobky.
Společnost Sewing Development je vybavena převážně šicí a výrobní technologií značky Brother a DÜRKOPP ADLER.